•  
  •  
Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Dňa 3.9. sa na námestí SNP konal už po piaty krát Minimaratón pre detičky. Súčasťou tohtoročných bojov detí v rôznych kategóriách bol aj MARATÓNČEK v spolupráci s Detskou atletikou SAZ, ktorí prispeli k pestrosti podujatia. Detičky pred čakaním na svoju disciplínu mohli využiť svoje bežecké, vrhačské, ale i ostatné pohybové schopnosti k dokonalému rozcvičeniu a sústredeniu sa na výkon, vďaka pestrým a netradičným športovým pomôckam.
ostatne 318
mini_2016 40
mini_2016 202
minimaraton 130
minimaraton 212
ostatne 389
ostatne 390
ostatne 391
ostatne 449
ostatne 590