•  
  •  
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Tréningy

Tréningy sa v školskom roku 2017/2018 budú konať v areáli Športového gymnázia (športová hala, atletický štadión) v Banskej Bystrici, ul. Trieda SNP 54:

V školskom roku 2018/2019 sa zatiaľ tréningy neuskutočnia!!!

Kedy: clock-png

Utorok  od 17:00 - 18:00

Štvrtok od 17:00 - 18:00

Kde:   location marker-512

 Športová hala (atletický štadión) Športové gymnázium, Trieda SNP 54, Banská Bystrica                                                                    

Treba mať so sebou aj čistú obuv do haly  na prezutie a pre detičky pitný režim !

Prihláška Registračný formulár

Po registrácii si môžete prísť vyskúšať prvý skúšobný tréning zadarmo a uvidíte či atmosféra a pohybová aktivita zaujme Vašu ratolesť

 

 

Poplatky

Jednotlivci:  jednotlivec 2x týždenne = 25 € / mesiac alebo 70 € / trimester 1x týždenne = 15 € / mesiac
2 súrodenci:children-512 2x týždenne = 45 € / mesiac alebo 125 € / trimester 1x týždenne = 25 € / mesiac
3 súrodenci: 3 deti 2x týždenne = 65 € / mesiac alebo 180 € / trimester 1x týždenne = 35 € / mesiac

Členský príspevok je potrebné uhradiť do 20. dňa v danom mesiaci osobne, alebo bankovým prevodom na číslo účtu

IBAN: SK6183300000002501263887

Variabilný symbol: 20172018

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: Meno a priezvisko dieťaťa / mesiac, za ktorý platbu realizujete.