•  
 •  
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Mgr. Tomáš Willwéber - hlavný tréner

 • Diplomovaný tréner atletiky V. (najvyššieho) kvalifikačného stupňa získaného ukončením Mgr. štúdia Telesnej výchovy a trénerstva na KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici - špecializácia trénerstvo atletiky
 • Certifikovaný tréner Detskej atletiky (IAAF Kids' Athletics Coaches) certifikat
 • SAKT - Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa certifikat
 • Tréner v projekte „Atletika pre deti“ pod vedením AK ŠK UMB (2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
 • Hlavný tréner záujmového krúžku „Športové hry“ so zameraním na atletickú prípravu na ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici v rokoch 2012/2013 a 2013/2014
 • Prednášajúci a pedagogický dozor na Detskej univerzite pod vedením rektora UMB v Banskej Bystrici
 • Animátor v detských táboroch a školách v prírode v Metodickom centre UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 • Pedagogický dozor a animátor v Školách v prírode a detských táboroch pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov (MŠVVaŠ SR, sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV)
 • Certifikovaný rozhodca 1. kvalifikačného stupňa – atletika.

 

 

Ing. Magdaléna Mikušová

 • Certifikovaná trénerka Detskej atletiky (IAAF Kids Athletics Coaches) certifikat
 • Manažérka a prednášajúca na Detskej univerzite pod vedením rektora UMB v Banskej Bystrici (od roku 2010)
 • Lektor a animátor v Školách v prírode pre Slovákov žujúcich v zahraničí (od roku 2012) (MŠVVaŠ SR, sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV)
 • Odborný garant v letných táboroch pre deti z Ukrajiny (od roku 2013) (MŠVVaŠ SR, sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV)
 • Certifikovaná rozhodkyňa 1. Kvalifikačného stupňa – atletika.